Önemli Tarihler
5 Temmuz
2021
Erken Kayıt Son Ödeme Tarihi
9 Ağustos
2021
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
13 Eylül
2021
Kayıt ve Konaklama için İsim Bildirme Son Tarihi
20 Eylül
2021
Kayıt Konaklama için İsim Değişikliği Son Tarihi
20 Eylül
2021
Transfer için Detay İletilmesi için Son Tarih

DAVET

Değerli meslektaşlarımız,

Yirmi birinci Ulusal Romatoloji Kongre’mizi 29 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihlerinde Belek/Antalya’da, yüz yüze gerçekleştirmeyi planladık. Geçen sene, henüz Covid-19 ile tanışmadığımız dönemde yazılan davet mektubumuzda, digital ortamı her alanda, gittikçe artan sıklıkta kullanmamıza rağmen bilim insanlarının yüz yüze toplantı yapma konusunda hala ne kadar istekli olduklarından söz etmişiz. Bugün, durumun anlamını daha iyi kavramış durumdayız. Hepimizin özlediği, sanal olmayan ortamlarda gerçekleşecek bu buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Ulusal Romatoloji Kongre’mizde, programın temelini, her zaman olduğu gibi, güncel konuların tartışılacağı konferanslar, paneller, “Uzmanına Danış” toplantıları ve sözlü/poster bildiri oturumları oluşturacak. Ülkemizden ve diğer ülkelerden kendi alanlarında başarılı işlere imza atmış konuşmacıların, romatizmal hastalıklardaki patogenez, klinik, tanı ve tedavi konularında son gelişmelerin yer aldığı sunumlarını ilgiyle dinleyip, özellikle genç arkadaşlarımızın sunacağı çalışmalarla heyecanlanacağız. Özgün konularda derinlemesine eğitimi amaçlayan kurslar ve atölye çalışmaları ile, hem klinik pratik uygulamalarında hem de araştırma konularında destek sağlayacak bilgi ve becerilerin kazanılması sağlanacak. Uydu sempozyumlarda, yeni tedavi ajanlarıyla tanışabilme, önceden bildiklerimiz ile ilgili yeni veriler öğrenebilme fırsatımız olacak.

Doğa ve sağlıklı yaşamın önemini daha iyi anladığımız bu günlerde, dünyanın en muhteşem doğasına sahip bir beldede gerçekleştirilecek etkinliklerle beyinlerimizi oksijenle beslemeyi, doğa ve sağlıklı yaşam konusunda çevremize mesajlar vermeyi de unutmayacağız.

Bilimsel açıdan doyurucu ve özlemlerimizi giderip sıkıntılarımızı arkada bırakacağımız bir kongrede, hep birlikte olmak dileğiyle…

Sevgi ve saygılarımızla,

Dr. Fatoş Önen Dr. Servet Akar