Önemli Tarihler
5 Temmuz
2021
Erken Kayıt Son Ödeme Tarihi
9 Ağustos
2021
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
13 Eylül
2021
Kayıt ve Konaklama için İsim Bildirme Son Tarihi
20 Eylül
2021
Kayıt Konaklama için İsim Değişikliği Son Tarihi
20 Eylül
2021
Transfer için Detay İletilmesi için Son Tarih

Kongre Programı

29 Eylül 2021, Çarşamba

Saat
Salon A
17:30 - 18:30 ANCA İlişkili Vaskülitler
Oturum Başkanları: Vedat Hamuryudan, Lale Öcal
ANCA ilişkili vaskülitlerde solunum sistemi tutulumunun ayırıcı tanısı ve tedavisi
Ulrich Specks
ANCA ilişkili vaskülit tedavisinde güncelleme; 2021
Ulrich Specks
18:30 - 19:00
ARA
19:00 - 20:15 Açılış Oturumu
19:00 - 19:15 Kongre Başkanları - Açılış Konuşmaları
Fatoş Önen, Servet Akar
19:15 - 20:15 Hareket ve sağlık "Ultra insan olmak"
Oturum Başkanları: Gürbüz Gümüşdiş, Sedat Kiraz, Mustafa Özmen
19:15 - 19:45 Hayat bir ultra maratondur!
Bakiye Duran
19:45 - 20:15 Bir hekim / sporcu gözünden hareket etmek
Taner Damcı

30 Eylül 2021, Perşembe

Saat
Salon 1
Salon 2
Salon 3
Salon 4
Salon 5
Zor Olguların Yönetimi
Zor Olguların Yönetimi
Egzersiz Atölyesi
Zor Olguların Yönetimi
Zor Olguların Yönetimi
07:30 - 08:30
Otoinflamatuvar hastalıklar; kemik, kemik iliği ve eklem ilişkisi

Olgu Sunumu: Gökhan Kabadayı
Tartışmacılar: Huri Özdoğan, Özgür Kasapçopur
Sistemik lupus eritematozusOlgu Sunumu: Çiğdem Çetin
Tartışmacılar: Bahar Artım Esen, Şule Apraş Bilgen
Romatoid artritte egzersizEğiticiler: Deniz Bayraktar, Özlem Şenocak

"Egzersizler uygulamalı gerçekleştirileceği için rahat kıyafetler tercih edilmesi gerekmektedir.
Sarkoidoz
Olgu Sunumu: Ali Karakaş
Tartışmacılar: Merih Birlik, Yavuz Pehlivan
Granülomatöz polianjiitOlgu Sunumu: Elif Durak Edipoğlu
Tartışmacılar: Sermin Özkal, Gerçek Can, Emel Gönüllü
Saat
Salon A
Saat
Salon B
08:30 - 09:45
Romatoid Artrit-1
08:30 - 09:45
İlaç Çalışmalarında Yöntemler; Son 10 Yılda Geldiğimiz Nokta
Oturum Başkanları: Orhan Aral, Nurşen Düzgün, Didem Arslan Oturum Başkanları: Fatoş Önen, Servet Akar
08:30 - 08:50 Romatoid artritte yeni otoantikorlar ve tedavideki yeri
Ender Terzioğlu
08:30 - 09:00 Gerçek yaşam verileri konusunda ülkeler arası işbirliği bize neler sağlayabilir? EuroSpA ortak veri tabanı deneyimi
Merete Lund Hetland
08:50 - 09:10 Romatoid artritte akciğer tutulumu
Cemal Bes
09:00 - 09:45
Romatolojide Karşıt Görüşler
09:10 - 09:30 Pre-romatoid artrit tedavi edilmeli mi?
Gökhan Keser
Tedavi etkinliğini ve güvenliğini belirlemede hangisi daha yararlı? Randomize kontrollü çalışmalar mı, gerçek yaşam verileri mi?
Tartışmacılar: Hasan Yazıcı, İhsan Ertenli
09:30 - 09:45 Tartışma
09:45 - 10:15
KAHVE MOLASI
10:15 - 11:00
Uydu Sempozyumu - 1 (Lilly)
Romatoid Artrit Tedavisinde Barisitinib ile Klinik Çalışmalardan Klinik Pratiğe Yansıyanlar

Oturum Başkanı: Fatoş Önen
Konuşmacı: Paul Emery

11:00 - 11:45
Kahve Molası
11:45 - 12:45
Romatoid Artrit-2
11:45 - 12:45
Pediatrik Romatolojide Epigenetik ve Çevre Etkileşimi
Oturum Başkanları: Vedat Hamuryudan, Süleyman Özbek, Ayhan Dinç Oturum Başkanları: Erbil Ünsal, Özgür Kasapçopur, Fulya Çoşan
11:45 - 12:10 Romatoid artritte JAK inhibitörleri; Biyolojik tedaviler ile karşılaştırmalı etkinlik ve güvenlik
Timuçin Kaşifoğlu
11:45 - 12:05 Juvenil idiopatik artrit
Balahan Makay
12:10 - 12:35 Romatoid artrit ACR tedavi kılavuzundaki yenilikler
Nevsun İnanç
12:05 - 12:25 Bağ dokusu hastalıkları
Betül Sözeri
12:35 - 12:45 Tartışma 12:25 - 12:45 Ailevi Akdeniz ateşi
Yelda Bilginer
12:45 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
13:15 - 14:00
Seçilmiş Poster Tartışmaları
Poster Tartışmacıları:
1. Grup: Rıdvan Mercan, Sinem Burcu Kocaer
2. Grup: Uğur Karasu, Ahmet Omma
3. Grup: Atalay Doğru, Önay Gerçik
4. Grup: Adem Ertürk, Zevcet Yılmaz, Hakan Babaoğlu
Sunulacak bildiriler için tıklayınız
14:00 - 14:45
Uydu Sempozyumu - 2 (Farmanova)
Psoriatik Artrit Tedavisinde Secukinumab Farkı: Prediktif Parametreler ve Tedavi Yanıtları

Oturum Başkanları: Ahmet Gül, İhsan Ertenli
Konuşmacılar: Umut Kalyoncu, Duygu Ersözlü

14:45 - 15:00
KAHVE MOLASI
15:00 - 16:15
Romatizmal Hastalıklar ve COVID-19
15:00 - 15:45
Mini Uydu Sempozyumu - 1 (Celltrion)
Romatolojik Hastalıklara Çok Yönlü Yaklaşımlar: Infliksimab ve Rituksimab

Rituksimab ile Gerçek Hayat Verileri
Serdal Uğurlu

Çok Yönlü Anti-romatizmal Tedavi: Infliksimab
Servet Akar
Oturum Başkanları: Hüseyin Turgut Özer, Salih Pay, Mehmet Derya Demirağ
15:00 - 15:20 COVID-19, Vaskülit ve tromboz
Kenan Aksu
15:20 - 15:40 Romatoloji bakış açısıyla pandemi; Neler öğrendik?
Mehmet Soy
15:40 - 16:00 COVID-19 aşılaması; Romatologlar hastalarına ne öneriyor?
Vedat Hamuryudan
16:00 - 16:15 Tartışma
16:15 - 16:45
KAHVE MOLASI
16:15 - 16:45
İlk Görüşte Tanı (Yarışma)
Sunucu: Gerçek Can
16:45 - 17:30
Uydu Sempozyumu - 3 (Amgen)
Biyoteknolojiden Gelen Güç Fark Yaratır: Romatoid Artrit ve Spondiloartritlerin Tedavisinde Fark Yaratan Seçenek

Oturum Başkanı: Fatoş Önen
Konuşmacılar: Servet Akar, Cemal Bes

17:30 - 17:45
KAHVE MOLASI
17:45 - 19:00
Sistemik Lupus Eritematozus ve Antifosfolipid Antikor Sendromu
17:45 - 19:00
Her Yönüyle Ağrı
Oturum Başkanları: Murat İnanç, Esen Kasapoğlu, Pınar Talu Erten Oturum Başkanları: Mehmet Şahin, Selim Nalbant
17:45 - 18:05 SLE’de tedavi hedefleri: Remisyon ve düşük hastalık aktivitesi (LLDAS)
Ediz Dalkılıç
17:45 - 18:05 Kompleks bölgesel ağrı sendromları
Ayşegül Ketenci
18:05 - 18:25 Tedaviye refrakter lupus nefriti: Yeni ajanların tedavideki yeri
Bahar Artım Esen
18:05 - 18:25 Diz osteoartritinde güncel tedavi; Yaygın kullanılan yardımcı tedavilerin kanıtı nedir?
Berna Göker
18:25 - 18:45 Antifosfolipid antikor sendromunda komplemanın rolü
Ayten Yazıcı
18:25 - 18:45 Spondiloartritlerde ağrı her zaman inflamatuvar mı?
Timuçin Kaşifoğlu
18:45 - 19:00 Tartışma 18:45 - 19:00 Tartışma
19:00 - 19:45
Uydu Sempozyumu - 4 (Pfizer)
Klinik Çalışmalar ve Gerçek Yaşam Verileri ile Tofasitinib

Konuşmacılar: Sedat Kiraz, Ahmet Gül, Servet Akar

1 Ekim 2021, Cuma

Saat
Salon A
Saat
Salon B
09:00 - 10:00
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: İzzet Fresko, Recep Tunç, Sibel Yılmaz Öner
Sunulacak bildiriler için tıklayınız
09:00 - 10:00
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Mehmet Sayarlıoğlu, Orhan Küçükşahin, Gözde Yıldırım Çetin
Sunulacak bildiriler için tıklayınız
10:00 - 10:45
Uydu Sempozyumu - 5 (Abbvie)
SpA Tedavisinde Bu Güce Güven!

Moderatör: Sedat Kiraz
Konuşmacılar: Servet Akar, Robert Inman
10:45 - 11:30
KAHVE MOLASI
11:30 - 12:30
Psoriatik Artritte Merak Ettiklerimiz
11:30 - 12:15
Mini Uydu Sempozyumu - 2 (Abdi İbrahim)
Geçmişten Günümüze Romatoloji’de Bir Kilometre Taşı: Metotreksat

Moderatör: Fatoş Önen
Konuşmacı: Servet Akar
Oturum Başkanları: Feride Göğüş, Vedat Gerdan, Sibel Bakırcı
11:30 - 12:00 Panelist 1: Umut Kalyoncu
12:00 - 12:30 Panelist 2: Dilek Solmaz
12:30 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
13:15 - 14:00
Seçilmiş Poster Tartışmaları
Poster Tartışmacıları:
1. Grup: Kemal Üreten, Oğuz Gürler
2. Grup: Nurdan Kotevoğlu, Gezmiş Kimyon
3. Grup: Ali Şahin, Meryem Can
4. Grup: Timur Pırıldar, Handan Yarkan
Sunulacak bildiriler için tıklayınız
14:00 - 14:45
Uydu Sempozyumu - 6 (Lilly)
Psöriyatik Artrit Tedavisinde Ixekizumab Klinik Çalışma Verileri

Oturum Başkanı: Ali İhsan Ertenli
Konuşmacılar: Serdal Uğurlu, Servet Akar

14:45 - 15:00
KAHVE MOLASI
15:00 - 16:15
Spondiloartritler-1
15:00 - 16:15
Romatolojide İmmun Sistem
Oturum Başkanları: Fatoş Önen, Sedat Kiraz Oturum Başkanları: Göksal Keskin, Güher Saruhan Direskeneli, Songül Çildağ
15:00 - 15:30 Patogenezde yenilikler
Nigil Haroon
15:00 - 15:30 Romatizmal hastalıklarda immün sistem yanıtları; Otoinflamasyon ve Otoimmünite
Taşkın Şentürk
15:30 - 16:00 Görüntüleme; tanı ve izlemde yaşanan sorunlar ve çözüme yönelik çalışmalar
İsmail Sarı
15:30 - 16:00 Romatolojik hastalıklara eşlik eden primer immün yetmezlikler
Gülay Kınıklı
16:00 - 16:15 Tartışma 16:00 - 16:15 Tartışma
16:15 - 16:45
KAHVE MOLASI
16:45 - 17:30
Uydu Sempozyumu - 7 (Farmanova)
Ankilozan Spondilit Tedavisinde Secukinumab Farkı: Merak Edilen Sorular ve Cevapları

Oturum Başkanları: Fatoş Önen, Vedat Hamuryudan
Konuşmacılar: Servet Akar, İsmail Sarı, Nigil Haroon

17:30 - 17:45
KAHVE MOLASI
17:45 - 18:45
Multidisipliner Ağ
17:45 - 18:45
Sistemik Skleroz
Oturum Başkanları: Servet Akar, Sevil Kamalı, Özgül Soysal Gündüz Oturum Başkanları: Merih Birlik, Yasemin Yalçınkaya
17:45 - 18:00 Dermatoloji kliniğinde Pso/PsA açısından dikkat edilecek noktalar; Tarama anketleri çalışıyor mu?
Fatma Aslı Hapa
17:45 - 18:15 Bağ dokusu hastalıklarında pulmoner arteriyel hipertansiyon; Özellikler ve tedavideki gelişmeler
Mustafa Özmen
18:00 - 18:15 Vaskülit ayırıcı tanısında üst solunum yolu ve kulak bulgularının katkısı
Erdem Eren
18:15 - 18:45 Pulmoner tutulumda literatür verileri üzerinden tocilizumab ve nintedanib’in karşılaştırılması; Nerede, ne zaman, hangisi?
Süleyman Serdar Koca
18:15 - 18:30 İnflamatuvar orbital hastalıklar
Aylin Yaman
18:45 - 19:05 Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Emine Duygu Ersözlü
18:30 - 18:45 Tartışma Glukokortikoid ilişkili osteoporoz tedavisi
Nilüfer Alpay Kanıtez
19:00 - 20:00 TRD Toplantısı
*Dernek üyelerinin katılımı ile gerçekleşecektir

2 Ekim 2021, Cumartesi

Saat
Salon 1
Salon 2
Salon 3
Salon 4
Salon 5
Zor Olguların Yönetimi
Zor Olguların Yönetimi
Egzersiz Atölyesi
Zor Olguların Yönetimi
Zor Olguların Yönetimi
07:30 - 08:30
Mukopolisakkaridoz


Olgu Sunumu: Yeşim Erez
Tartışmacılar: Mehmet Sayarlıoğlu, Nur Arslan
IgG4 İlişkili Hastalık


Olgu Sunumu: Semih Gülle
Tartışmacılar: Ömer Karadağ, Zeynep Özbalkan Aşlar
Spondiloartritlerde egzersiz

Eğiticiler: Deniz Bayraktar, Ayşen Akıncı

"Egzersizler uygulamalı gerçekleştirileceği için rahat kıyafetler tercih edilmesi gerekmektedir."
Takayasu arteriti


Olgu Sunumu: Tuba Yüce İnel
Tartışmacılar: Haner Direskeneli, Müge Bıçakcıgil, Aytaç Gülcü
Spondiloartrit / DISH


Olgu Sunumu: Tuba Demirci Yıldırım
Tartışmacılar: İsmail Sarı, Tuncay Duruöz
Saat
Salon A
Saat
Salon B
09:00 - 10:00
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Metin Özgen, Bünyamin Kısacık, Levent Kılıç
Sunulacak bildiriler için tıklayınız
09:00 - 10:00
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: İhsan Ertenli, Necati Çakır, Ali Taylan
Sunulacak bildiriler için tıklayınız
10:00 - 10:30
KAHVE MOLASI
10:30 - 11:15
Uydu Sempozyumu - 8 (Abbvie)
RA Tedavisinde Bu Güce Güven!

Moderatör: Fatoş Önen
Konuşmacılar: İhsan Ertenli, Nevsun İnanç
11:15 - 12:45
Behçet Hastalığı
11:15 - 12:00
Romatizmal Hastalıklarda Komorbiditeler
Oturum Başkanları: Hasan Yazıcı, Melike Melikoğlu Oturum Başkanları: Murat Turgay, Hamide Kart Köseoğlu, İbrahim Kıyıcı
11:15 - 11:35 Patogenez güncellemesi
Ahmet Gül
11:15 - 11:35 Komorbiditeler romatoid artrit tedavisini nasıl zorlaştırıyor?
Nazife Şule Yaşar Bilge
11:35 - 11:55 Behçet hastalığına özgü organ tutulumları ve klinik fenotipler
Emire Seyahi
11:35 - 11:55 Romatizmal hastalıklar ve karaciğer
Sedat Yılmaz
11:55 - 12:15 Vasküler tutulum tanı ve tedavisi
Fatma Alibaz
11:55 - 12:00 Tartışma
12:15 - 12:35 Dirençli olgularda tedavi
Gülen Hatemi
12:00 - 12:45
Mini Uydu Sempozyumu - 3
(Boehringer Inhelheim)
Paradigmalarda Değişim Zamanı

Moderatör: Murat İnanç
Konuşmacılar: A.Merih Birlik, Can Sevinç
12:35 - 12:45 Tartışma
12:45 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
13:15 - 14:00
Seçilmiş Poster Tartışmaları
Poster Tartışmacıları:
1.Grup: Servet Yolbaş, İsmail Doğan
2. Grup: Ayşe Ayan, Gökhan Sargın
3. Grup: Berivan Bitik, Mete Kara
4. Grup: Yüksel Maraş, Pınar Özmen
Sunulacak bildiriler için tıklayınız
14:00 - 14:45
Uydu Sempozyumu - 9 (MSD)
Bir Hayat Bir Dokunuş: Golimumab ile 8 Yılı Aşkın Klinik Deneyimlerimiz

Oturum Başkanı: Melike Melikoğlu

AçılışMelike Melikoğlu

Gerçek Yaşam Verilerinden Klinik Deneyimlere - Hakan Erdem

Olgularla Golimumab Klinik Deneyimlerimiz - Gözde Yıldırım Çetin

Soru Cevap - Melike Melikoğlu, Hakan Erdem, Gözde Yıldırım Çetin
14:45 - 15:00
KAHVE MOLASI
15:00 - 16:15
Aksiyal Spondiloartritte Tedavi
15:00 - 16:15
Primer Sjögren Sendromu ve Diğer Bağ Dokusu Hastalıkları
Oturum Başkanları: Servet Akar, Pamir Atagündüz Oturum Başkanları: Yasemin Kabasakal, Aşkın Ateş, Ayşe Cefle
15:00 - 15:30 TNF inhibitörleri ve IL-17 inhibitörleri ; Hangisi, ne zaman?
Robert Inman
15:00 - 15:20 Tükrük bezi görüntüleme tekniklerindeki gelişmelerin, primer Sjögren sendromu tanısı, aktivitesi ve progresyonuna olan katkıları
Hakan Emmungil
15:30 - 16:00 JAK inhibitörleri ve diğer umut verici ajanlar
Nurullah Akkoç
15:20 - 15:40 Primer Sjögren sendromu ilişkili renal tutulumun tanısı, yönetimi ve güncel tedavi yaklaşımı
Veli Yazısız
16:00 - 16:15 Tartışma 15:40 - 16:00 Glukokortikoid ve konvansiyonel immünosüpresif tedavilere dirençli İdiyopatik İnflamatuvar miyozit hastalarında tedavi seçenekleri ve aday ilaçlar
Şükran Erten
16:00 - 16:15 Tartışma
16:15 - 16:45
KAHVE MOLASI
16:45 - 17:30
Uydu Sempozyumu – 10 (UCB)
RA ve aksSpA tedavisinde anti-TNF tedavisinin farkı & Benzersiz bir anti-TNF molekülü (Fcsiz, PEGile) 1-6 : Certolizumab pegol

Moderatör: Sedat Kiraz
Panelistler: Nevsun İnanç, Fatoş Önen, Ahmet Gül
17:30 - 17:45
KAHVE MOLASI
17:45 - 19:00
Aorta , subklavyen ve karotis arterler; Ateroskleroz ve büyük damar vaskülitlerinde tutulum özellikleri
17:45 - 19:00
Romatizmal Hastalıklar ve Gebelik
Oturum Başkanları: Haner Direskeneli, Selda Çelik Oturum Başkanları: Veli Çobankara, Gonca Karabulut, Şeminur Haznedaroğlu
17:45 - 18:05 Kardiyoloji bakış açısı
Ebru Özpelit
17:45 - 18:05 İnflamatuvar Romatizmal Hastalıkların ve Tedavilerinde Kullanılan İlaçların Fertilite Üzerine Etkileri Var mı?
Adem Küçük
18:05 - 18:25 Radyolojik İpuçları
Aytaç Gülcü
18:05 - 18:25 Romatoid Artrit, Sistemik Lupus Eritematozus ve Antifosfolipid Sendromunda Gebelik Yönetimi
Neslihan Yılmaz
18:25 - 18:45 Romatolojik Yaklaşım
Ömer Karadağ
18:25 - 18:45 İnflamatuvar Romatizmal Hastalıklarda Gebelik Kayıt Kütükleri; Hangi Verileri Toplayalım?
Emine Figen Tarhan
18:45 - 19:00 Tartışma 18:45 - 19:00 Tartışma
Saat
Salon 1
Salon 2
Salon 3
TRD Çalışma Grubu Toplantısı - 1
TRD Çalışma Grubu Toplantısı - 2
TRD Çalışma Grubu Toplantısı - 3
19:00 - 20:00
Psöriatik Artrit Çalışma Grubu
Koordinatör: Umut Kalyoncu
(Katılımcı Sayısı: 20)
Osteoartrit Çalışma Grubu
Koordinatör: Berna Göker

(Katılımcı Sayısı: 20)

Mehmet D. Demirağ,
Mehmet Engin Tezcan,
Berivan Bitik
Vaskülit Çalışma Grubu
(Katılımcı Sayısı: 20)

Düzenleyiciler:
Haner Direskeneli,
Ömer Karadağ,
Fatma Alibaz Öner

3 Ekim 2021, Pazar

Saat
Salon A
Saat
Salon B
09:00 - 10:15
AAA ve Diğer otoinflamatuvar hastalıklar
09:00 - 10:15
Kristal Artritleri
Oturum Başkanları: Eren Erken, Ümit Ölmez, Soner Şenel Oturum Başkanları: Eftal Yücel, Fahrettin Oksel, Nergis Erdoğan
09:00 - 09:20 Monogenik hastalıklar; aynı fenotipe yol açan farklı genler vs farklı fenotip ile seyreden tek gen hastalıkları
Serdal Uğurlu
09:00 - 09:20 Ürik asit; Dost mu, düşman mı?
Hakan Erdem
09:20 - 09:40 IL blokajı kolşisin için replasman mı yoksa suplemantasyon mu?
Abdurrahman Tufan
09:20 - 09:40 Kronik böbrek hastalığında gut yönetimi
Mehmet Akif Öztürk
09:40 - 10:00 Interferonopatiler
Seza Özen
09:40 - 10:00 CPDD hastalığında ayırıcı tanı ve tedavi
Nuran Türkçapar
10:00 - 10:15 Tartışma 10:00 - 10:15 Tartışma
10:15 - 10:45
KAHVE MOLASI
10:45 - 11:45 Kapanış Oturumu
Oturum Başkanları: Fatoş Önen, Servet Akar
Kongre Biterken: Neler konuştuk, neler öğrendik?
Sedat Kiraz, Gülen Hatemi, Gerçek Can, Dilek Solmaz