Önemli Tarihler
5 Temmuz
2021
Erken Kayıt Son Ödeme Tarihi
9 Ağustos
2021
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
13 Eylül
2021
Kayıt ve Konaklama için İsim Bildirme Son Tarihi
20 Eylül
2021
Kayıt Konaklama için İsim Değişikliği Son Tarihi
20 Eylül
2021
Transfer için Detay İletilmesi için Son Tarih

ÖNEMLİ BİLGİLER VE TARİHLER

Erken Kayıt Son Ödeme Tarihi
5 Temmuz 2021
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
9 Ağustos 2021
Tüm Sponsorluklar için Son İptal Tarihi
3 Mayıs 2021
Tüm Sponsorluklar için Son Ödeme Tarihi
27 Ağustos 2021
Kayıt ve Konaklama için İsim Bildirme Son Tarihi
13 Eylül 2021
Kayıt Konaklama için İsim Değişikliği Son Tarihi
20 Eylül 2021
Transfer için Detay İletilmesi için Son Tarih
20 Eylül 2021